Menu

Letos se můžete těšit na tato jména:

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

sobota

Děti v zubní ordinaci?!

PhDr. Jiří Smejkal

Dětský klinický psycholog a psychoterapeut. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, Filosofickou fakultu, obor psychologie. Klinické zkušenosti získal v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (dětské oddělení). V minulosti pracoval jako psycholog v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, také jako psycholog poskytující podporu a intervenci dětem s tělesným a mentálním postižením. Od roku 2013 působí ve své soukromé klinicko-psychologické praxi v Olomouci, ve které se zaměřuje převážně na pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám.

Jak zvládnout nástup do praxe
Po předání vytouženého diplomu je absolvent na rozcestí. Vybrati si místo počátku své profesionální dráhy. Dále se musí nováček naučit kvalitně a rozvážně pracovat. A hlavně klidně a příjemně vystupovat. Velice těžké, ale rozhodně ne nemožné.

MDDr. Jan Kočí

„Vyrostl jsem na vesnici u Karlových Varů a po víceletém gymnáziu jsem vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni UK. Během studií jsem většinu času trávil jako praktikant u MUDr. Marka Pokorného. Po absolutoriu jsem se pracovně přestěhoval do Prahy. Zde jsem stále na začátku dlouhé, náročné a hlavně velmi zajímavé cesty, která mne velice naplňuje.
Ve volném čase se rád věnuji sportu, vaření a cestování. Dobrým pivem taktéž nepohrdám.“

Byrokracie (ne)potřebná k otevření vlastní praxe
Dříve nebo později se spousta zubních lékařů rozhodne, že by chtěla otevřít svou vlastní ordinaci. Ale kde začít? O tom nám řekne

MDDr. Martina Neubauer

Promovala v roce 2022 na Univerzitě Palackého v Olomouci, ihned po škole nastoupila na malou kliniku ve Studénce a řešila otevření vlastní ordinace ve Velkých Karlovicích. V roce 2023 otevřela ordinaci Valachy Dent, kde se věnuje komplexní stomatologii.

Vzdělávání absolventů po škole

MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Má dlouholeté klinické zkušenosti s moderními ošetřeními, které umožňují zachování vitality zubů. Na toto téma vede cyklus přednášek Živé Zuby.
V roce 2014 absolvoval 1. LF UK v Praze. Doktorské studium obhájil v roce 2013. Atestaci z klinické stomatologie získal v roce 2014.
Dříve působil ve Výzkumném ústavu stomatologickém a na stomatologické klinice 1. LF UK v Praze. V současné době je vedoucím lékařem na Bulovka Dental Clinic.

Oblastní stomatologická komora se zaměřením na Revizní komisi

MUDr. Tomáš Lenfeld, MBA, LL.M.

Vystudoval obor Stomatologie na LF UP Olomouc, kde promoval v roce 2007. Od roku 2010 působí jako předseda Revizní komise OSK Prostějov. Mezi lety 2013 -2021 působil na Klinice zubního lékařství FN Olomouc, kde se podílel na praktické výuce a přednáškové činnosti. V roce 2013 byl spoluzakladatelem dentální kliniky Stomaprolife s.r.o., kde působí jako vedoucí lékař dosud. V roce 2022 dokončil studium MBA a v roce 2023 dokončil studium LL.M. I nadále se podílí na vzdělávání studentů a přednáškové činnosti.

Stáže:
2004 – Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenia
2023 – GC Campus, Leuven, Belgium

Právní aspekty poskytování stomatologické péče
Cílem této přednášky je poskytnout odpovědi na praktické otázky, se kterými se zubní lékaři při výkonu své profese mnohdy potýkají. Budeme se věnovat tématům souvisejícím s registrací pacientů, léčebného postupu (plánu léčby), informovaného souhlasu s ošetřením, možným reklamacím provedených úkonů a otázkám souvisejícím s vyřazením pacienta z evidence atd.
Mgr. Daniel Pospíšil
Olomoucký advokát a absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době pokračuje v postgraduálním studiu jako interní doktorand katedry správního práva a finančního práva. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého dále působí jako vyučující na katedře klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností. Ve své advokátní praxi poskytuje právní služby mimo jiné i stomatologické ordinaci Art-Medica s.r.o.
MDDr. Katrin Mašková
Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní působí jako zubní lékařka v olomoucké stomatologické ordinaci Art-Medica s.r.o. Ve své praxi se specializuje na záchovnou (konzervační) stomatologii.

neděle

Co/Proč by měl/a zubař/ka vědět o účetnictví?

Ing. Michal Menšík, Ph. D.

Michal Menšík se odborně zaměřuje na manažerské účetnictví, v tomto oboru také obhájil doktorskou práci na Vysoké škole ekonomické v Praze. Několik let působil v praxi v neziskovém sektoru a poté v poradenství pro zahraniční firmy. Odborně se zaměřuje na využití matematických modelů v prostředí manažerského účetnictví, financování zdravotnictví a epidemiologickou metodu. Michal Menšík je aktivní v zahraničí, během doktorského studia absolvoval stáž na na americké Jesse H. Jones Graduate School of Business (RICE Univesity v Houston, Texas), po dokončení doktorátu také absolvoval kratší stáže či tréninkové pobyty na University of Oxford a DUKE – NUS v Singapuru. Doktor Menšík prezentuje na zahraničních konferencích a od roku 2009 také pravidelně hostuje na evropských univerzitách (Maribor, Siedlice, Nordhausen, Villingen-Schwenningen, Bochum), kde vede kurzy z oblasti měření a řízení výkonnosti. Michal Menšík je od roku 2007 ženatý, má tři děti.

Jak se připravit na profesní zkoušku z PZL
Profesní zkouška z PZL – moc studentů o ní neví a přesto ji většina z nás bude v budoucnu skládat. Co to je a jak na ni nám povypráví

MDDr. Jan Kubalák

Absolvent UPOL, milovník cestování a dobré kávy, jenž se rád podělí o zkušenosti, které v průběhu praxe nasbíral, a může tak pomoci začínajícím zubním lékařům se po škole zorientovat.

Život a práce v zemi tulipánů z pohledu začínajícího zubaře

MDDr. Martin Zapletal

Po ukončení studia zubního lékařství na Univerzitě Palackého v roce 2022 se rozhodl odcestovat do Nizozemska a získat zde své první pracovní zkušenosti. V současnosti působí na dvou zubních klinikách ve městech Hardenberg a Raalte v provincii Overijssel.

MODERÁTOŘI

sobota

MDDr. Adam Kovalčík

Adam Kovalčík vystudoval magisterský program Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde je v současnosti také studentem doktorského studia. Zajímá se o pedostomatologii, ve své práci se věnuje problematice kazu raného dětství a jeho prevalencí v České republice. Působí jako zubní lékař na Klinice zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc na dětském oddělení a jako asistent na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje pregraduální výuce studentů zubního lékařství. Dále působí na Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci, kde vyučuje stomatologii pro obory dentální hygiena a zubní technik.

MUDr. Karin Chytilová, Ph.D.

Paní doktorka ukončila studium zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2004 a poté začala pracovat na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL jako odborná asistentka a lékařka. V roce 2012 ukončila postgraduální studium a od téhož roku je také zástupkyní přednosty kliniky pro výuku. Od roku 2016 patří mezi členy nutričního týmu FNOL. Aktivně i pasivně se účastní konferencí u nás i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou publikací v recenzovaných časopisech, časopisech s IF i odborných knihách. Absolvovala kurzy a stáže v rámci předatestační přípravy v oboru orální a maxilofaciální chirurgie, v roce 2023 úspěšně odatestovala a stala se tak první ženou olomoucké kliniky s touto atestací (od jejího založení v roce 1947). Je členkou Společnosti maxilofaciální chirurgie a Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP.

Její lidský přístup a oblíbenost u studentů v rámci výuky orální chirurgie, klinické farmakologie a topografické anatomie byly oceněny studenty cenou za nejlepšího vysokoškolského pedagoga zubního lékařství LF UP v akademickém roce 2020/2021.

neděle