Menu

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Pan docent Roman Šmucler je prezident České stomatologické komory, zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista.

Po absolutoriu v roce 1992 nastoupil na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje dodnes. Nyní ve funkci vedoucího lékaře Centra fotonické medicíny řídí výuku v anglickém jazyce. Habilitoval se na 1. LF UK v Praze v oboru stomatologie habilitační prací Terapeutické využití laserů v orofaciální onkologii. Jmenován docentem byl 1. února 2010. V roce 2015 byl jmenován docentem pro obor stomatologie a je spolugarantem výuky stomatologie na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Pracuje též na LF Plzeň, kde se zabývá výzkumem léčby onkologických onemocnění laserem. Spolupracuje s New York University, New York, College of Dentistry.

V listopadu 2016 byl zvolen prezidentem České stomatologické komory, funkce se plně ujal 21. září 2017.

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Pan doktor Marek ukončil studium stomatologie na LF UP v Olomouci roku 1990. V letech 1996-1999 absolvoval tamtéž postgraduální studium v oboru ortodoncie. Roku 1999 otevřel v Břeclavi Soukromé stomatologické centrum STOMMA, zaměřené na interdisciplinární zubní péči, a to především na spolupráci ortodontisty s parodontologem a implantologem. Roku 2008 ukončil doktorandské studium na LF UP v Olomouci (Ph.D.).

Nadále pracuje jako odborný asistent na Klinice zubního lékařství UP v Olomouci a jako externí učitel na ortodontickém oddělení VFN v Praze. Publikoval 45 článků a přednesl přes 190 přednášek v ČR a zahraničí. Je místopředsedou České ortodontické společnosti, členem Evropské ortodontické společnosti, Americké ortodontické společnosti, Světové ortodontické společnosti. Roku 2007 byl jmenován čestným členem Implantologického klubu ČR za rozvoj spolupráce mezi obory ortodoncie a implantologie. Dále je členem redakční rady časopisu Ortodoncie, akreditační komise MZ ČR a zástupce České ortodontické společnosti v EFOSA (Evropská asociace ortodontických společností) a recenzentem časopisu Ortodoncie a Angle Orthodontist, Journal of European Orthodontic Society.

V roce 2014 byl jmenován Ambasadorem Americké ortodontické společnosti a od roku 2015 je členem Councilu Evropské ortodontické společnosti

MUDr. Alexander Schill

MUDr. Alexander Schill

Pan doktor Schill absolvoval studia stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1996. Účastnil se  mnoha školení a kongresů v Čechách, Německu, Rakousku, Švýcarsku i Portugalsku.

Svou klinickou praxi započal v červenci 1996 a roku 2002 otevřel vlastní soukromé zařízení Schill Dental v centru Bratislavy. Od roku 2012 je pro klienty v Bratislavě k dispozici také menší pobočka v centru.

V dubnu 2013 využil možnosti rozšířit svou působnost do Prahy, kde převzal vedení pobočky Dentaktiv, která od října nese nový název Schill Dental Clinic.

Hovoří anglicky, německy, rusky a maďarsky.

Mgr. Jiří Slavík

Pan magistr Jiří Slavík je hlavním právníkem České stomatologické komory a advokátem specializujícím se na elektronický přenos dat, dále na právo občanské, softwarové, autorské, trestní či zdravotnické, a se zvláštním zaměřením na poskytování zdravotních služeb zubními lékaři. Dále poskytuje pomoc s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům a zajišťuje zpracování smluv a posouzení, právní úschovu nebo zastupování před soudy.

MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová

MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová

V letech 1994-2003 studovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně; roku 2001 absolvovala obor Zubní lékařství, roku 2003 pak Všeobecné lékařství.

V letech 2003-2005 pracovala na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Brno. O rok později začala pracovat v soukromé stomatologické praxi MUDr. Urbánkové ve Zbýšově u Brna a ve společnosti Primadent v Brně. V letech 2011-2016 pracovala ve vazební věznici a ÚVZD v Brně.

V současné době pracuje jako stomatochirurg v Nemocnici u sv. Anny v Brně a vede vlastní zubní praxi Dens Caninus ve Zbýšově u Brna a Slavonicích.

MDDr. Michal Přibyl

MDDr. Michal Přibyl

Absolvoval obor Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v roce 2016.

Absolvoval kurikulum teoretických i praktických kurzů Hradeckého dentálního vzdělávacího institutu. Aktivně se účastnil projektů Dentist of the Future a Talent Award v německém Seefeldu, soutěže Junior Challenge na Dental Summitu i odborných stáží v Itálii, a to konkrétně v Římě v soukromé praxi Gaetana Paoloneho a v Sestri Levantě v soukromé praxi Valtera Devota a Jordiho Manauty.

Je spoluautorem článku: Chlup Z, Žižka R, Kania J, Přibyl M: Fracture behaviour of teeth with conventional and mini-invasive access cavity designs, JECS 37 (2017) 4423-4429.

Po škole pracoval v soukromé zubní praxi DCM Klinika, s.r.o. a v ordinaci Můj zubař s.r.o. v Hradci Králové; nyní zařizuje ordinaci LIBENTO s.r.o. v Olomouci.

MDDr. Boris Vraňák

MDDr. Boris Vraňák

V roce 2016 absolvoval studium zubního lékařství na Masarykově univerzitě v Brně; v letech 2013-2014 byl na klinické stáži na Policlinico Tor Vergata v Římě.

Po škole pracoval v ordinaci Můj zubař s.r.o. v Hradci Králové a v CDC klinice s.r.o v Praze. V současnosti vede vlastní ordinaci BEVEDENT.

Kromě stomatologie, která je pro něj koníčkem aktivně hraje lední hokej.

Domluví se anglicky a italsky.

MDDr. Anna Janková

MDDr. Anna Janková

Absolvovala studium zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci roku 2015. V letech 2015 – 2017 působila na pozici praktického zubního lékaře v privátním stomatologickém centru STOMMA v Břeclavi. Od roku 2017 až doposud působí na Klinice zubního lékařství v Olomouci jako lékař v předatestační přípravě v oboru Ortodoncie a je rovněž postgraduantkou doktorského studia na LF UPOL.

Paní doktorka Janková je členkou České ortodontické společnosti (ČOS), Evropské ortodontické společnosti (EOS), Světové ortodontické společnosti (WFO) a Americké ortodontické společnosti (AAO). Každoročně se účastní řady tuzemských i zahraničních kongresů a školení se zaměřením na ortodoncii.

MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D.
Roku 2000 vystudoval obor Stomatologie, o rok později pak obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Roku 2003 dokončil atestační studium I. stupně stomatologie, roku 2008 pak atestaci z Orální a maxilofaciální chirurgie. Po absolvování stomatologie na deset let nastoupil na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc.

Absolvoval stáže v krajské nemocnici královny Alžběty v Guildfordu, Surrey; též pracoval v rozštěpovém centru v Guys and Thomas v Londýně. Další zkušenosti získal i na King’s College Hospital v Londýně.

Nyní působí jako primář na Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Je členem Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, z.s., České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z.s., a České kooperativní skupiny pro chirurgii baze lební, z.s.

MDDr. Štěpán Pohanka

MDDr. Štěpán Pohanka

Pan doktor Pohanka roku 2013 absolvoval obor Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci nastoupil na pozici sekundáře na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Roku 2016 dokončil navazující vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Roku 2019 úspěšně dokončil atestaci z Orální a maxilofaciální chirurgie i navazující vzdělávací program ve stomatochirurgii. K tomu v současné době studuje obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Je členem Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, a Česká společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

MDDr. Jakub Kania

MDDr. Jakub Kania

Pan doktor Kania absolvoval obor Zubní lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci roku 2016; ve stejném roce začal studium Lékařské farmakologie na téže univerzitě. Zároveň je zapsán ve studijním programu České stomatologické komory Praktický zubní lékař.

V současné době pracuje na dvou pracovištích, a to ve Slezské nemocnici Opava a v Zubní chirurgii s.r.o. v Opavě; dříve pracoval i v ordinaci Můj zubař s.r.o. v Hradci Králové.

Je spoluautorem článku: Chlup Z, Žižka R, Kania J, Přibyl M: Fracture behaviour of teeth with conventional and mini-invasive access cavity designs, JECS 37 (2017) 4423-4429.

MDDr. Natália Sládečková

MDDr. Natália Sládečková

Paní doktorka Sládečková absolvovala obor zubní lékařství na Univerzitě Palackého roku 2017. Zúčastnila se dobrovolnických stáží v Nepále v letech 2015 a 2016, v Indonésii roku 2016, v Indii v roce 2017 a na Jamajce roku 2018. Kromě toho absolvovala množství dalších vzdělávacích akcí v zahraničí (Summer school Dubrovnik, FDI Congress 2015 a 2016).

Od roku 2017 do roku 2019 učila na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě, a to předmět preklinické zubní lékařství.

Momentálně pracuje v soukromé zubní praxi v Bratislavě.

Jan Kuchař

Jan Kuchař

Pan Kuchař vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně.  Již více než deset let se věnuje počítačům, vývoji software a bezpečnosti. Téměř všechny projekty na kterých se podílel mají souvislost se zdravotnictvím.

Ukazovat, že IT nemusí být magie ho baví a proto často mluví nejen na ájťáckých akcích.

Nyní pracuje jako CTO ve společnosti GRIFART s.r.o. v Brně a jako freelancer v odvětví web developmentu, k tomu přednáší o bezpečnosti v IT.

ONLINE PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Martina Škrdlantová

Ing. Martina Škrdlantová

Paní inženýrka Škrdlantová je absolventkou PEF ČZU a VŠFS v Praze (Řízení podniků a podnikové finance, Marketing a management).

Od roku 2009 působí jako ředitelka zubní kliniky Studio 32 v Praze. Je zakladatelkou společnosti MediGenia s.r.o., která se věnuje marketingu a managementu ve zdravotnictví.

Její parketou jsou kalkulace cen a školení managementu. Přednáší o marketingu a managementu v zubním lékařství, je konzultantem řady větších i menších praxí převážně z oboru stomatologie.

Ráda se s Vámi podělí o cenné zkušenosti z praxe.

MODERÁTOŘI

doc. MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Vystudoval obor všeobecné lékařství (MUDr.), obor zubní lékařství (MDDr.) a obor MBA v Praze. Současně obhájil i titul Ph.D. V současné době provozuje privátní stomatologickou praxi a kromě toho pracuje jako vědecký pracovník na AVČR. Je členem 13 odborných společností a působí jako the Fellow of the Academy of Dentistry International (FADI) a the Fellow of the International College of Dentists (FICD). Roku 2019 byl na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jmenován docentem v oboru Anatomie, histologie a embryologie za práci Morfologické a funkční aspekty rozvoje neurogenního plicního edému.

Rovněž je školitelem v oborových radách Preventivní medicína a Experimentální chirurgie, je autorem desítek přednášek a posterů na vědeckých konferencích, držitel 27 ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR), spoluřešitel celé řady domácích i zahraničních grantů, recenzent desítek mezinárodních časopisů a člen redakčních rad 5 mezinárodních časopisů. Je autorem nebo spoluautorem více než 130 publikací o celkovém Impact Factoru přesahujícím 140, jež byly více než 200× citovány. Rovněž je autorem 5 monografií.

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Pan doktor Žižka roku 2012 ukončil studium oboru zubní lékařství na LF UP v Olomouci. V témže roce začal pracovat na konzervačním a parodontologickém oddělení Kliniky zubního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnici Olomouc.

V roce 2015 ukončil individuální program specializace v endodoncii (IPSE) vzdělávacího programu I love endo a v roce 2016 ukončil doktorský studijní program, obor stomatologie, na LF UP Olomouc.

V současné době pracuje v soukromých praxích v Olomouci a Skalce nad Váhom, kde se zaměřuje výhradně na endodoncii. Je certifikovaným členem Evropské endodontické společnosti, členem Americké asociace endodontistů a aktivním členem České endodontické společnosti.

MUDr. Eva Míšová, Ph.D.

MUDr. Eva Míšová, Ph.D.

Paní doktorka Míšová v letech 2003-2009 studovala obor Stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2010-2015 studovala doktorský program na téže univerzitě, který úspěšně zakončila získáním titulu Ph.D. za práci s názvem Kaz raného dětství a jeho následky na stálém chrupu.

Nyní pracuje na Klinice zubního lékařství při Univerzitě Palackého a Fakultní nemocnici Olomouc na pozici zástupkyně vedoucího oddělení a jako vedoucí výuky pro dětské oddělení; též působí v privátní stomatologické praxi MUDr. Kapla ve Veselí nad Moravou.

Je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České společnosti lékařské fyziky.

MDDr. Nikola Králová

MDDr. Nikola Králová

Paní doktorka Králová absolvovala obor Zubní lékařství v roce 2011 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Do roku 2013 působila jako zubní lékařka v soukromé ordinaci v Praze. Od roku 2013 pracuje jako odborná asistentka na oddělení parodontologie a onemocnění sliznic Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc, kde v současnosti zastává pozici zástupce vedoucího oddělení a je zařazena do postgraduálního studia.  V letech 2017 – 2019 působila jako vedoucí parodontolog v soukromé praxi pro Brno, Jihlavu a Třebíč. Své zkušenosti a lásku k parodontologii se již řadu let snaží předávat studentům medicíny.

Je členkou České parodontologické společnosti.