Menu

PŘEDNÁŠEJÍCÍ ROČNÍKU 2022

MUDr., MUDr. Jan Štembírek, Ph.D. 

Vystudoval obor Stomatologie (ukončeno 2006) a Všeobecné lékařství (2007) na Masarykově univerzitě. Po promoci pracoval na oddělení dentoalveolární chirurgie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a zároveň v Laboratoři embryologie živočichů na Akademii věd Brno. Zde jako postgraduální student pracoval na své dizertační práci, kterou obhájil v roce 2013. Od roku 2009 až dosud působí na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Ostrava a v roce 2016 úspěšně složil atestaci z oboru Orální a maxilofaciální chirurgie. V současnosti se zabývá traumatologií orofaciální oblasti se zaměřením na očnice, čelistní anomálie s obstrukční spánkovou apnoe, léčbu čelistního kloubu a onkologií hlavy a krku. Je spoluautorem více jak čtyř desítek odborných článků v impaktovaných a neimpaktovaných časopisech. Dále je spoluřešitel tří grantů Agentury pro zdravotnický výzkum a hlavní řešitel pěti grantů v rámci institucionální podpory FN Ostrava.

Marie Salomonová, MSc 

Marie Salomonová vystudovala neurovědu na britské University of Nottingham a po návratu domů spoluzaložila a vede neziskovou organizaci Nevypusť duši. Ta ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze. Přináší prevenci tisícům středoškoláků, vysokoškoláků a stovkám učitelů ZŠ a SŠ. Marie také spolupracuje na reformě péče o duševní zdraví v ČR s Ministerstvem zdravotnictví a je členkou Rady vlády pro duševní zdraví.

Ing. Tomáš Košumberský

Tomáš Košumberský vystudoval ekonomiku a řízení na Technické univerzitě v Liberci. Působí v České stomatologické akademii, je šéfredaktorem Ekonomické ročenky stomatologa a spolumajitelem DentalCare Clinic v Mostě.
Svou bohatou publikační i lektorskou činností se zaměřuje především na synergii ekonomických a marketingových principů ve stomatologii.
Aktuálně se zaměřuje zejména na strategický management stomatologických praxí. Pomáhá podnikatelům ve stomatologii naplňovat dlouhodobé cíle. Učí, jak využít „jinakost“ a umět ji prodat.

Tomáš rád pracuje s čísly – potřebujete-li poradit, kudy vede cesta k ekonomické prosperitě (a kudy nevede) – od něj dostanete přímou a exaktní odpověď!

MUDr. Petr Bednář, PhD.

Pracuje jako zubní lékař od roku 1996, 11 let působil jako odborný asistent na fakultě v HK, 11 let jako praktický zubař první linie v Úpici. Aktuálně pracuje ve Vysoké nad Labem. Certifikovaný instruktor iTOP (individuálně trénované orální prevence), člen Společnosti preventivní stomatologie, spoluzakladatel projektu Mějte zdravé zuby.

MDDr. Hedvika Kaplánová

Absolvovala studium zubního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy na jaře 2019 a jen o dva měsíce později se stala matkou. Rodičovskou dovolenou využila na založení privátní praxe a na podzim roku 2020 coby absolvent začala pracovat ve vlastní ordinaci. V současné době má tři zaměstnance a vizi dalšího rozšiřování praxe.

Informace z pozice jen o něco málo zkušenějšího kolegy předává paní doktorka ostatním již od roku 2014 formou aktivní účasti na dnech otevřených dveří, veletrzích vzdělávání nebo coby studentská tutorka pro nižší ročníky. Nyní sdílí zkušenosti s chodem vlastní soukromé ordinace z pohledu absolventa prostřednictvím zaběhnutého blogu a sociálních sítí. Jako externí přednášející se prvním rokem podílí na výuce předmětu Vedení privátní praxe na 1. LF UK.

MODERÁTOŘI

MDDr. Barbora Holíková

Barbora Holíková absolvovala obor Zubní lékařství v roce 2017 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Během svého působení na pozici praktické zubní lékařky v plzeňské privátní ordinaci Optident se stala členkou Asociace mikroskopické stomatologie Promikro. Ve FN v Motole se poté zaměřovala na ošetřování dětí v analgosedaci a celkové anestezii.

Nyní pracuje jako lékařka v předatestační přípravě na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství při Univerzitě Palackého a Fakultní nemocnici v Olomouci. Ortodoncii se věnuje také v privátní praxi v Brně.

Je členkou České a Italské ortodontické společnosti. Aktivně se podílí na redakční práci pro časopis Ortodoncie. Každoročně se účastní řady vzdělávacích kongresů a sympozií se zaměřením na ortodoncii.