Menu

ÚČINKUJÍCÍ ROČNÍKU 2023

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MDDr. Jan Stibal

Promoval v roce 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci, následně nastoupil na STOMMA kliniku v Mikulově, kde pracuje dodnes. Zabývá se především protetickou fází ošetření u komplexních případů řešených ve spolupráci s ortodontistou a chirurgem.

Je jedním z certifikovaných členů České akademie dentální estetiky a člen ITI (International Team for Implantology). Je autorem a spoluautorem řady přednášek na téma interdisciplinární spolupráce.

Měl to štěstí během své praxe spolupracovat s několika špičkovými zubními techniky a ve své přednášce se zaměří na možnosti komunikace a efektivní spolupráci mezi lékařem a zubní laboratoří.

MDDr. Tomáš Sonnek

„Jmenuji se Tomáš Sonnek a promoval jsem v roce 2018 na Karlově univerzitě v Hradci Králové. Po ukončení studia jsem nastoupil na zubní kliniku TREEDK v Opavě. Ve stomatologii se zabývám zejména chirurgií a implantologií. Záchrana vlastních zubů je pro mě vždy hlavním cílem. Není-li však záchrana možná, nabídnu pacientům optimální řešení, které se vždy shoduje s mou i pacientovou představou o přirozeném úsměvu.

Jsem také spoluzakladatelem zubní kliniky myTREEDK. Stejně jako v TREEDK, tak v myTREEDK vytváříme pro naše zaměstnance maximálně příjemné prostředí. Aktuálně na obou klinikách pracuje 13 zubních lékařů s různými specializacemi. Základem je přátelské prostředí, ale také praxe s ohledem na ergonomický design.

Založili jsme vzdělávací organizaci TREEDKedu, která organizuje kurzy pro zubní lékaře, dentální hygienistky a nyní také akreditovaný kurz pro zubní instrumentářky.“

MDDr. Thomas Rozina

MDDr. Thomas Rozina promoval v roce 2020 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Od tohoto roku pracuje ve stomatologickém centru Libento v Olomouci, kde se věnuje především záchovné stomatologii a parodontologii. Je též speakerem preventivního programu iTOP a členem Evropské asociace digitální stomatologie. Při studiu navštívil mnoho zahraničních stáží a uspěl na několika mezinárodních akcích, proto se vás pokusí inspirovat s přednáškou „Příležitosti je potřeba jít naproti“.

MDDr. Michaela Štětinová

MDDr. Michaela Štětinová dokončila v roce 2012 lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni obor zubní lékařství. Dětským pacientům se začala věnovat před 7 lety v ordinaci Complexdental. Nyní jako maminka dvou dětí (5 a 2 roky) a zároveň pracující zubní lékařka (PrivaDent K. Vary) zakládá vlastní zubní centrum pro dětské pacienty v Plzni. Je také autorkou instagramového profilu @Dentist_for_small určený rodičům, kteří hledají informace, jak pečovat o zuby svých dětí, dále lektorkou on-line kurzu Zdravé zuby dětem a v neposlední řadě autorkou dětské knihy Těším se k zubaři.

MUDr. Daniel Černý, Ph.D.

Dr. Černý získal titul MUDr. (obor stomatologie) v roce 1998 na Univerzitě Karlově, Lékařská fakulta Hradec Králové. 1. atestaci ze stomatologie obdržel v roce 2001 na Stomatologické klinice v Hradci Králové. Titul PhD obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2018. Od roku 1998 do 2007 působil na Stomatologické klinice v Hradci Králové na pozici odborného asistenta (zaměstnavatel Univerzita Karlova). Zde pracoval na Oddělení záchovné stomatologie a endodoncie a zúčastnil se příprav curricula oboru “Zubní lékařství”. Od roku 2001 dodnes pracuje na soukromé stomatologické klinice D.C.M v Hradci Králové na pozici specialisty pro endodoncii. Svou praxi limituje na práce záchovného zubního lékařství a endodoncie. Od roku 2008 působí jako zástupce vedoucího lékaře. Je spoluvlastníkem stomatologické praxe Můj zubař v Hradci Králové. Přednáší externě na LF UPOL.

2015 – 2023 prezidentem České endodontické společnosti. Od roku 2022 je členem Vědecké rady ČSK. Je spoluzakladatelem a byl prvním prezidentem České akademie dentální estetiky (2007-2009). Od roku 2009 do 2013 byl členem redakční rady časopisu LKS. Je spoluvlastníkem Hradeckého dentálního vzdělávacího insitutu (od 2010). Je členem AAE.

Během své praxe publikuje v odborných časopisem v ČR i zahraničí. Je spoluautorem 4 kapitol v odborných učebnicích. Za uplynulých 15 let přednášel mezinárodně více než 300 příspěvků na kongresech, celodenních přednášek či praktických kurzů.

Celoživotní aktivní záliby –  fotografování a motorismus.

MDDr. Šimon Belák, Ph.D.

Šimon hájí barvy olomoucké fakulty už od roku 2016, kdy ukončil studium zubního lékařství. Toto město mu přirostlo k srdci, proto tam zůstal bydlet a stal se z něj takový český poloobčan. Hned po škole zůstal pracovat na oddělení parodontologie. Na tomto oddělení pokračoval i v postgraduálním studiu, protože školu i učení má moc rád. Nakolik ho už na oddělení nevidíte, rád by vám touto přednášku popsal strasti a slasti, které provázejí jeho postgraduální studium.

MUDr. Radek Mounajjed DDS., Ph.D

Působení: DCM klinika, UPOL

Specializace: Protetická stomatologie

Dr. Radek Mounajjed ukončil fakultu dentální medicíny v Damašku v roce 1994, následně pokračoval ve své profesní kariéře na stomatologické klinice v Hradci Králové FNHK UK, kde získal první a druhou atestaci z protetické stomatologie a úspěšně ukončil dizertaci v roce 2004, kdy mu byl udělen titul Ph.D. Část svého postgraduálního vzdělání strávil na MAYO klinice ve Spojených státech. Stal se prvním českým lékařem, který vedl celodenní seminář na Harvardově univerzitě. Dále je externím učitelem na Toronto University v Kanadě. Zakladatelem interdisciplinární, plně specializované DCM kliniky. Jedním ze zakladatelů HDVI, Dental summit a Lékaři pomáhají česku. Je členem prestižní protetické akademie ve Spojených státech. Autorem více než 60 publikací a více jak 200 přednášek na domácích i zahraničních fórech. V roce 2022 založil CICERO platformu. Dr. Mounajjed je rovněž učitelem na Lékařské fakultě v Olomouci a v současné době je v habilitačním řízení. Mezi jeho koníčky patří RC modelaření, horská turistika, entomologie a houbaření.

Mgr. Jarmila Štěpánová, Ph.D.

„Mojí alma mater se stala Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem vystudovala magisterský obor Fyzioterapie a bakalářský obor Aplikované pohybové aktivity, na který jsem navázala studiem doktorským. Propojení jmenovaných oborů mě předurčilo k zaměření se na oblast fyzioterapie osob se speciálními potřebami a zdravotní tělesnou výchovu. K rozvoji mé fyzioterapeutické praxe přispěly zahraniční stáže ve sportovně rehabilitačním ústavu v Norsku a Velké Británii a následně praxe v České republice zahrnující zařízení ambulantního, nemocničního i lázeňského typu. Jako sportovní fyzioterapeutka jsem působila v DHK Zora Olomouc, HC Zubří, v České ženské házenkářské reprezentaci a v České deaflympijské reprezentaci. Svoji vědeckou činnost zaměřuji na problematiku osob se spinální lézí v adaptačním stádiu postižení.“

Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Vystudoval magisterský stupeň oboru biologie na Přírodovědecké fakultě UP a doktorský stupeň oboru Lékařská imunologie na Lékařské fakultě téže univerzity. Na Ústavu imunologie má na starosti pre- i postgraduální výuku, především zaměřenou na laboratorní diagnostické metody a biotechnologie. Ve výzkumné práci se specializuje hlavně na infekční imunologii a možnosti vakcinační prevence infekčních onemocnění.
Dlouhodobě se věnuje popularizaci evidence based medicíny a propagaci výhod očkování. V této činnosti příležitostně spolupracuje s projekty Vědátor, Science Café, Fakta vítězí, Pátečníci nebo MediCafé. Vystoupil mimo jiné i v České televizi, Českém rozhlase nebo přednáškovém sále sportovního areálu obce Hřivínův Újezd.

MODERÁTOŘI

MUDr. Karin Chytilová, Ph.D.

Paní doktorka ukončila studium zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2004 a poté začala pracovat na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL jako odborná asistentka a lékařka. V roce 2012 ukončila postgraduální studium a od téhož roku je také zástupkyní přednosty kliniky pro výuku. Od roku 2016 patří mezi členy nutričního týmu FNOL. Aktivně i pasivně se účastní konferencí u nás i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou publikací v recenzovaných časopisech, časopisech s IF i odborných knihách. Absolvovala kurzy a stáže v rámci předatestační přípravy v oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Je členkou Společnosti maxilofaciální chirurgie a Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP.
Její lidský přístup a oblíbenost u studentů v rámci výuky orální chirurgie, klinické farmakologie a topografické anatomie byly oceněny studenty cenou za nejlepšího vysokoškolského pedagoga zubního lékařství LF UP v akademickém roce 2020/2021.

MDDr. Adam Kovalčík

Vystudoval magisterský program Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde je v současnosti také studentem doktorského studia. Zajímá se o pedostomatologii, ve své práci se věnuje problematice kazu raného dětství a jeho prevalencí v České republice. Působí na Klinice zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc na dětském oddělení a dále v soukromé ordinaci Art-Medica, s.r.o. v Olomouci. Věnuje se pregraduální výuce studentů zubního lékařství a výuce stomatologie pro obor dentální hygiena a zubní technik na Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci.

MDDr. Matouš Kašpar

Matouš Kašpar vystudoval zubní lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014. V současnosti vyučuje předměty konzervační zubní lékařství a endodoncie na své alma mater – Klinice zubního lékařství v Olomouci – a působí též ve stomatologických praxích Dentální centrum LFDENT a BB Stomatologie.

Kromě endodoncie je jeho velkou vášní DJing, takže příznivci večírků na něj mohli narazit i pod jménem DJ Dentist.